Портфолио

Тековни проекти:

Пат напред: Решенија за подобар одговор на потребите за ментално здравје и психосоцијална поддршка за децата и младите во С. Македонија

Донатор: УНИЦЕФ Главна цел: Креирани решенија за одржлив и ефективен систем за заштита и поддршка на децата и младите во однос на благосостојбата на

Прочитај повеќе

Имплементирани проекти:

Советувалиште за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство – Женски центар за поддршка – Скопје

Донатор: Град Скопје Општа цел: Да се обезбедат долготрајни специјализирани услуги за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство за сеопфатна

Прочитај повеќе

Регионален пакет на специјализирани сервиси за жени жртви на родово базирано насилство како дел од програмата на локалната самоуправа

Донатор: Фондација Отворено Општество Македонија Цел: Креирање на ефективни политики за унапредување на заштитата на жените жртви на различни форми на родово базирано насилство

Прочитај повеќе