„Институционализирање на квалитетни сервиси за рехабилитација и интеграција на жени жртви на насилство“

Донатор: Австриска Агенција за Развој

Донатор: Австриска Агенција за Развој

Цели: Општа цел на проектот е подобрен квалитет на услугите за рехабилитација и интеграција за преживеани од родово базирано насилство и семејно насилство. Специфични цели се поддршка на жени жртви за напуштање на насилната средина и нивна поголема независност; Квалитетни предлози за секундарното законодавство и програми за жртвите, засновани на докази; унапредени вештини да давателите на услуги кои работат со жени жртви и, зајакната и формализирана регионална мрежа за справување со насилството врз жените во согласност со стандардите на ЕУ.

Времетраење:  Декември 2019 – Ноември 2022

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn