За оние што сакаат да научат повеќе

Стани член

Националната мрежа против насилство врз жената и семеното насилство е оворена за членство на сите

Родителско Искуство

Пренесувањто на искуството од постарите генерации на помладите од секогаш овозможувало прогрес на цивилизацијата. Тоа што предходната генерација го осознала и увидела било споделено преку

Прочитај повеќе