Активности

,,Обука за претставници од женски граѓански организации за јакнење на организациските капацитети, капацитетите за застапување и обезбедување специјализирани услуги на тема “Застапување на женски граѓански организации на локално ниво-подготовка на алатки за застапување“

Со цел добивање на конкретни информации за потребите на локалните женски организации, Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство во 2021 година спроведе

Прочитај повеќе

Обуки за давателки на услуги во советувалишни центри за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство

Националната мрежа против насилство во текот на 2020 и 2021 година отвори 2 советувалишни центри за жени и деца жртви на родово базирано и семејно

Прочитај повеќе

Одржана работилница за Родово заснованото насилство и професионалните стандарди за новинарско известување

Во организација на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во соработка со Коалицијата Маргини и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно се

Прочитај повеќе

Квалитетни услуги за реинтеграција на жени жртви на насилство – Регионален мрежен состанок на организации од Западен Балкан

Во период од 30-ти Мај до 03-ти Јуни 2022 година, се одржа регионален мрежен состанок на 6 женски организации од Западен Балкан кои во изминатите

Прочитај повеќе

Стани член

Националната мрежа против насилство врз жената и семеното насилство е оворена за членство на сите

Презентација на наоди од тематски извештај: „Зависности, семејно насислство и привремена мерка за заштита од родово базирано и семејно насилство“

Денес се одржа онлајн презентација на наодите од тематскиот извештај на тема „Зависности, семејно насислство и привремена мерка за заштита од родово базирано и семејно

Прочитај повеќе