Активности

Панел дискусија на тема „Како државата ги заштитува жртвите на сексуално насилство и силување“

На 25 ноември, Меѓународниот ден за против насилство врз жените, ја започнавме кампањата „16 дена активизам против насилство врз жени и девојки“ со панел дискусија

Прочитај повеќе

Стани член

Националната мрежа против насилство врз жената и семеното насилство е оворена за членство на сите

Отворен Првиот регионален центар за помош и поддршка на жени и деца жртви на насилство во Вардарскиот регион

Денеска во Кавадарци го отворивме првиот регионален советувалишен центар за помош и поддршка на жени и деца кои се справуваат со родово базирано и семејно

Прочитај повеќе

5-та обука за давателки на услуги во советувалишни центри за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство

Во рамките на серија обуки за давателки на услуги во советувалишни центри за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство, на 16

Прочитај повеќе

Сумарен мониторинг извештај за напредокот на Република Северна Македонија при спроведување на Националниот акциски план за имплементација на Истанбулската конвенција за период од октомври 2018-декември 2021 година

На 14 јули во Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање на Министерството за труд и социјална политика, се одржа работна средба

Прочитај повеќе