Активности

Обуки за медиумски професионалци за родово сензитивно известување, со аспекти на родово базирано насилство (РБН) и маргинализирани групи, правна регулатива и механизам за заштита од РБН, како и техники на известување во случаи на РБН

Во месец март започнавме со организирање и спроведување на  обуки за надградување на знаењата и вештините на медиумските работници во областа на родово базираното насилство

Прочитај повеќе

Модули за зголемување на медиумската писменост за родово базирано насилство и насилство врз жените и девојките

Медиумите играат важна улога во превенцијата и заштитата од родово-базирано и семејно насилство, и нивната улога е јасно предвидена во Истанбулската конвенција, Националниот акциски план

Прочитај повеќе

На петтиот Марш за женски права активистките потсетија – Држава што не постапува е држава што силува

Стотици активистки и активисти, денеска по повод Меѓународниот ден на жената, се собраа пред Министерството за внатрешни работи (МВР), означувајќи го почетокот на петтиотМарш за

Прочитај повеќе

Работен состанок со ЖГО – субгрантисти во рамки на проектот „Институционализирање на квалитетни услуги за рехабилитација и интеграција на жртви од насилство“

На 01 февруари 2021г. тимот на Националната мрежа одржа работен состанок со 8 локални женски граѓански организации кои ќе работат на застапување за воспоставување на

Прочитај повеќе

Стани член

Националната мрежа против насилство врз жената и семеното насилство е оворена за членство на сите

Базична студија за задоволството на жени жртви на РБН и СН како кориснички на услуги во ЦСР

Во текот на 2020г. тимот на Националната мрежа изработи “Базична студија за задоволството на жени жртви на родово базирано насилство и семејно насилство како кориснички

Прочитај повеќе

Локалните женски организации застапуваат за воспоставување на сервиси за реинтеграција на жени жртви на семејно насилство

Во текот на 2021г., како и во изминатите 2 години, Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство заедно со 6 женски граѓански организации

Прочитај повеќе

Поднесок за тематски извештај на UN SRVAW за силувањето како сериозно и систематско кршење на човековите права и родово засновано насилство врз жените

Национална Мрежа Против Насилство врз Жените и Семејно Насилство испрати извештај до специјалната известувачка на Обединетите нации за насилството врз жените, неговите причини и последици,

Прочитај повеќе

Напредокот на Р. Северна Македонија при спроведувањето на Националниот Акциски План за имплементација на Истанбулската конвенција

Целта на овој извештај е да го оцени напредокот на државата во спроведување на активностите и исполнување на индикаторите утврдени во Националниот акциски план за

Прочитај повеќе