Програма за работа

Стратешка рамка за 2018-2020 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство (2017-2018)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство (2014-2015)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство (2012-2013)

Zavrsna smetka

Стратешка рамка за работа 2018-2020

Годишна програма за работа 2017-2018​

Годишна програма за работа 2014-2015

Годишна програма за работа 2012-2013