Програма за работа

Стратешка рамка за работа 2018-2020
Годишна програма за работа 2017-2018
Годишна програма за работа 2014-2015
Годишна програма за работа 2012-2013