Активности

Презентација на наоди од ,,Втор извештај за напредокот на Република Северна Македонија при спроведување на активностите предвидени во Националниот Акциски План (2018-2023) за имплементација на Истанбулската Конвенција

На ден 11.11.2021 година преку платформата ЗООМ се одржа презентација на Вториот  извештај за напредокот на Република Северна Македонија при спроведување на активностите предвидени во

Прочитај повеќе

Работна средба со Клубот жени парламентарки при Собранието на Република Северна Македонија

Денес имавме работна средба со Клубот на жени парламентарки. Средбата се оддржа на онлајн  платформата ЗООМ. Целта на средбата беше презентирање на документот кој го

Прочитај повеќе

Европската комисија го објави Извештајот за напредокот на државата

Денес Европската Комисија го објави Извештајот за напредокот на Република Северна Македонија за постигнатиот напредок на Државата и исполнувањето на условите за отворање на преговорите

Прочитај повеќе

Обука на тема „Јакнење на капацитетите на женските граѓански организации за застапување на локално ниво

Со цел добивање на конкретни информации за потребите на локалните женски организации, спроведовме проценка на постоечките капацитети на локалните женски организации која што ги опфати

Прочитај повеќе

Стани член

Националната мрежа против насилство врз жената и семеното насилство е оворена за членство на сите

Анализа на законската регулатива поврзана со здравствена заштита на жени жртви на родово базирано насилство

Согласно Националниот Акциски план за имплементација на Истанбулската Конвенција (2018-2023), Министерството за здравство има обврска да направи измени и дополнувања во Законот за здравствена заштита

Прочитај повеќе

Итна измена на Кривичен законик: Воведување на ново кривично дело – СЕКСУАЛНО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ

Сексуалното вознемирување мора да се инкриминира. Според последното истражување на ОБСЕ за Благосостојбата и безбедноста на жените во Република Северна Македонија 30% од жените доживеале

Прочитај повеќе

Итна измена на Кривичен законик: Согласноста како основен елемент на кривично дело СИЛУВАЊЕ

Во Кривичниот законик на РСМ,  основниот елемент за квалификација на кривичното дело Силувањето е употреба на физичка сила или закана од страна на сторителот и

Прочитај повеќе

Итна измена на Кривичен законик: Воведување на ново кривично дело – ДЕМНЕЊЕ

Наодите од последната сеопфатна студија направена од ОБСЕ за Благостостојбата и безбедноста на жените во РСМ покажуваат дека 30% од испитаничките го препознавале демнењето и

Прочитај повеќе

Стории на медимските професионалци кои учествуваа на обуките за медиумско известување на теми поврзани со родовите прашања

Медиумите играат клучна улога во начинот на кој се портетира родово базираното насилство. Јазикот, терминологијата и контекстот преку кој се пренесуваат детали во однос на

Прочитај повеќе

Субгрантирање на граѓански организации преку Програмата за финансиска поддршка на женски организации, женски неформални групи и иницијативи и индивидуалки

Недоволните податоци за состојбата со насилство врз жени жртви на родово базирано насилство и семејно насилство, пристапот  до специјализирани сервиси за помош и поддршка, како

Прочитај повеќе