Подготовка на втора Анализа на случаи на убиства на жени – Фемициди

Донатор: Програма за развој на Обединетите нации (УНДП)

Донатор: Програма за развој на Обединетите нации (УНДП)

Цели: Спроведување на втора по ред анализа на случаи на убиства на жени во Република Северна Македонија.
Целта е да придонесе за зајакнување на капацитетите на земјата да го разбере прашањето нафемицидот и да започне даразвива посеопфатен одговор во согласност со стандардите на Истанбулскатаконвенција и препораките на CEDAW.
Времетраење: мај 2021 – септември 2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn