Грант за итен одговор на семејно насилство во време на кризата COVID-19

Донатор: Filia.die frauenstiftung

Донатор:  Filia.die frauenstiftung

Цел: Помош и поддршка на жени жртви на насилство и нивните деца со одржување на обуки за нивно економско јакнење на жени жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина или се во процес на напуштање и, вработување и обезбедување стабилен и долготраен приход на жени жртви кои биле долготрајно невработени, финансиски зависни од насилникот, немаат стабилни приходи, немаат сопствено живеалиште или друг недвижен или движен имот. Три тематски целини ќе бидат опфатени преку обуките: Стекнување на ИТ основни вештини; Стекнување меки вештини за вработување, како интервју за работа, лична биографија и мотивациско писмо, итн и стекнување основни вештини за раководење со финансии односно раководење со семеен буџет. Исто така е обезбедена и техничка поддршка за одржување на обуките како и таблети за непречено одвивање на он-лине наставата.

Времетраење: Јули-Декември 2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn