Помош и поддршка за жртви на семејно насилство во КОВИД пандемијата

Донатор: ОБСЕ

Донатор: ОБСЕ

Цел: Помош и поддршка за жени жртви на семејно насилство и нивните деца преку обезбедување хуманитарни пакети со храна и хигиена, директна финансиска поддршка за покривање на трошоците за домување (кирија, режиски трошоци), обезбедување училишен прибор за децата, и застапување од суд.

Времетраење: Јули – Октомври 2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn