Помош и поддршка на жртви на семејно насилство во пост-кризен период

Донатор: Влада на Република Северна Македонија

Донатор: Влада на Република Северна Македонија

Цел: Општа цел на проектот е унапредување на системот на заштита, пристапот до информации и директната помош и поддршка за жртвите на семејно насилство во пост-кризен период. Специфични цели: Информирање и обезбедување специјализирани услуги и директна помош на жртви на семејно насилство во Р. Северна Македонија во пост-кризен период; Овозможување на соодветни можности за вработување и економско јакнење на жртвите на семејно насилство во Р. Северна Македонија во пост-кризен период; Унапредување на системот на заштита на жртви на семејно насилство со донесување посебни мерки за жртви на семејно насилство во пост-кризен период.

Времетраење: Јули-Декември 2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn