„На пат кон ЕУ – Стоп на насилството врз жените во Република Македонија“

Донатор: Фондација Жена за Жена/Квина тил Квина

Донатор: Фондација Жена за Жена/Квина тил Квина

Цели: Обезбедување на подобар дијалог со носителите не одлуки во насока на подобрување на законодавството кое се однесува на насилството врз жени и родово базираното насилство. Зголемена вклученост и видливост на женските организации и правата на жените во процесот за пристап кон ЕУ. Зајакнување на нивните капацитети преку процесот на ре-грантирање. Мониторинг на спроведувањето на НАП-от за имплементација на Истанбулската Конвенција и застапување пред надлежни институции.

Времетраење: декември 2021 – декември 2023

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn