Поддршка за Интервентниот Женски Фонд во време на КОВИД

Донатор: Британска Амбасада во Скопје

Донатор: Британска Амбасада во Скопје

Цел: Промоција на Женскиот интеревентен фонд со цел информирање на жените жртви на семејно насилство за достапната финансиска поддршка; Обезбедување првична финансиска поддршка на жените жртви на семејно насилство, преку покривање трошоци за правни/судски застапници, пакети со храна и хигиена, производи за нега на бебе, сметки за домаќинството и медицински потреби, како што се лекови и/или медицинска документација.

Времетраење: Јуни – Септември 2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn