„Воспоставување на национална линија за советување за позитивно родителство“

Донатор: УНИЦЕФ Македонија

Донатор: УНИЦЕФ Македонија

Цел: Воспоставување на Национална линија за советување за позитивно родителство чија што цел е обезбедување на поддршка на родителите и други лица кои учествуваат во процесот на воспитување на децата во разрешување на дилемите и предизвиците со кои секојдневно се соочуваат.

Времетраење: октомври 2018 – декември 2019

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn