„На пат кон ЕУ – Стоп на насилството врз жените во Република Македонија“

Донатор: Фондација Жена за Жена/Квина тил Квина

Донатор: Фондација Жена за Жена/Квина тил Квина

Цели: Oбезбедување на подобар дијалог со носителите не одлуки во насока на подобрување на законодавството кое се однесува на насилството врз жени и семејно насилство; Зголемена вклученост и видливост на женските организации и правата на жените во процесот за пристап кон ЕУ; Создадени предуслови за воспоставување и обезбедување одржливост на регионален пакет на специјализирани сервиси за жените жртви на насилство во 3 целни региони во однос на развој на политики и поголеми заложби на релевантните чинители.

Времетраење: јануари 2019 – декември 2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn