„На пат кон ЕУ – Стоп на насилството врз жените во Република Македонија“

Донатор: Фондација Жена за Жена/ Квина тил Квина

Донатор: Фондација Жена за Жена/ Квина тил Квина

Цели: Oбезбедување на подобар дијалог со носителите не одлуки во насока на подобрување на законодавството кое се однесува на насилството врз жени и семејно насилство; Зголемена вклученост и видливост на женските организации и правата на жените во процесот за пристап кон ЕУ; Подобрен пристап на женските организации до релевантни податоци за различните форми на насилство врз жените.

Времетраење: јануари 2017 – декември 2018

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn