„Спроведување на национална студија за насилство врз деца“

Донатор: УНИЦЕФ Македонија

Донатор: УНИЦЕФ Македонија

Општите цели на оваа студија се идентификување и проценка на државните механизми за одговор во превенција, идентификација, известување, упатување и заштита за случаи на насилство врз деца во системот за заштита на децата; и давање препораки за зајакнување на системот за заштита на децата и подобрување на заштитата на децата-жртви на сите форми на насилство во земјата.

Времетраење: ноември 2016 –март 2018

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn