„Застапување за подобри практики/стратегии за спречување на насилството врз жените“

Донатор: Тело на ОН за родова рамноправност

Донатор: Тело на ОН за родова рамноправност

Главната цел на проектот е подобрување на националното законодавство во однос на жртвите на семејно насилство преку претставување на потребата заразвој на конретен акциски план кој ќе ги вклучува потребните измени а во насока на подобрување на условите за апликативност на одредбите од Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство.

Времетраење: ноември 2012 – октомври 2013

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn