„Со здружени напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“ (партнерска организација на Националниот совет за родова еднаквост)

Донатор: Европска унија

Донатор: Европска унија 

Целта е да се придонесе кон воспоставување на сеопфатни правни и политички решенија за заштита од родово-базирано насилство во Западен Балкан како услов за постигнување демократија, човекови права, социјална инклузија и усогласување со вредностите на ЕУ.

Времетраење: април 2014- декември 2014

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn