„Од родова нееднаквост до родова демократија“

Донатор: Шулер Хелфен Лебен

Донатор: Шулер Хелфен Лебен 

Цел на проектот е зголемено знаење за родово-базираното насилство, родовата еднаквост и родовата демократија помеѓу младата популација..
Времетраење: септември 2014 – април 2015

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn