Следење на судски случаи за фемицид и родово базирано насилство

Донатор: AIRE Center – Advice on Individual Rights in Europe

Цел: Подобрување на пристапот до правда на жени жртви на родово базирано насилство, воспоставување соработка со судовите, судиите и јавните обвинители со цел поголем транспарентност и правичност, како и посензитивен пристап при процесирањето на овие случаи.

Времетраење: Април 2023 – Март 2024

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn