За оние што сакаат да научат повеќе

Страв кај децата

Неизоставен дел од животот на секој поединец е емоцијата на страв. Стравот е емоција на избегнување, токму поради тоа што е врзана за одредено искуство

Прочитај повеќе

Стани член

Националната мрежа против насилство врз жената и семеното насилство е оворена за членство на сите