Обука за претставнички на женски граѓански организации на тема “Застапување на ЖГОи на локално ниво-подготовка на алатки за застапување“

Со цел добивање на конкретни информации за потребите на локалните женски организации, Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство во 2021 година спроведе проценка на постоечките капацитети на локалните женски организации која што ги опфати просторните, техничките и човечките капацитети, како и капацитети за финансиско и целокупно водење на проекти. Дополнително, се направи и процена на капацитети за постоечките вештини и знаења за застапување, како и обезбедување услуги за поддршка на жени и деца жртви на насилство од страна на локалните женски организации односно специфичните потреби на организациите за воспоставување и раководење со специјализирани услуги за жени жртви на насилство и нивните деца, како и процена на нивното познавање на стандардите за специјализирани услуги.

Врз основа на направената проценка со цел зајакнување на организациските капацитети, стратешко планирање активности и аплицирање за средства, како и  подобрување на  вештините за застапување преку спроведување заеднички акции за застапување и учење на позитивните аспекти на застапувањето засновано на аргументи, беше одржана третата тродневна обука од 28-ми до 30-ти јуни 2022 година во хотел Романтик Велес на тема “Застапување на женски граѓански организациии на локално ниво-подготовка на алатки за застапување“ со претставнички од женски граѓански организации од Кризен центар Надеж, Женска Акција-Радовиш, ЗРЕ Визија-Кавадарци, ЖГИ Клеа-Битола, Х.З Мајка-Куманово, Граѓанска иницијатива на жени-Свети Николе, Организација на жени од Свети Николе, Семпер Битола, Кортекст Тетово, Национален Ромски Центар и Организација на жени Велес.

На обуката беа опфатени теми за видови и концепти на застапувањето, чекори во процесот на застапување и практични вежби на кои се започна да се подготвуваат алатки за застапување од веќе спроведени анализа и истражувања.

Оваа обука е трета од обуките за зајакнување на капацитетите на локалните женски организации планирани во рамките на проектот „На пат кон ЕУ: Спречување на насилството врз жените во Република Северна Македонија“ ,финансирана од Фондацијата „Kvinna till Kvinna“ (The Kvinna till Kvina Fondation), а имплантиран од Националната Мрежа против насилство врз жените и семејно насилство..

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Останати новости

Загрижувачки наоди на последниот Извештај на Европската комисија за Р. Северна Македонија (2023) во делот за фундаментални права

Извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија, објавен на 8-ми Ноември 2023г., содржи низа загрижувачки наоди во повеќето поглавја. Особено важни се наодите и