Обука за даватели на услуги за поддршка на жени и деца

Во Велес одржавме обука за давателките на услуги за поддршка на жени и деца кои се справуваат со насилство во нашите советувалишни центри, Женските центри за поддршка во Скопје, Тетово, Битола и Кавадарци.

Тимот на давателки на услуги во Женските центри за поддршка

Тимовите на нашите центри за поддршка ги зајакнаа своите вештини преку практични вежби, поминувајќи низ темите за:

  • Постапување при случаи на родово базирано насилство и семејно насилство;
  • Индивидуален пристап со работа со жени жртви;
  • Kомуникација со корисничките на услуги;
  • Kризна интервенција и кризно советување.
Деспина Стојановска, системски семеен терапевт, психотерапевт, предавач, фасилитатор и модератор на фокус на групи, работеше со тимовите на Женските центри за поддршка
Деспина Стојановска, системски семеен терапевт, психотерапевт, предавач, фасилитатор и модератор на фокус на групи, работеше со тимовите на Женските центри за поддршка

Психолозите, социјалните работнички и правничките од центрите за поддршка имаа прилика преку конкретни случаи на родово базирано насилство и семејно насилство да работат во групи и ги усовршуваат своите вештини со цел да имаат професионален пристап кон корисничките на услуги.

Во следниот период ќе следува циклус на обуки за сите давателки на услуги од женските центри за поддршка.

Овој проект е финансиски поддржан од Balkan Trust for Democracy, проект на Германскиот Маршал фонд на Соединетите држави и Кралската амбасада на Норвешка во Белград.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Останати новости

Повик за надворешен/а евалуатор/ка на проектот „Институционализирање на квалитетни услуги за рехабилитација и интеграција за преживеаните од насилство“

Автономниот женски центар (AWC), заедно со партнерските организации, објавува Повик за надворешен/а евалуатор/ка на проектот „Институционализирање на квалитетни услуги за рехабилитација и интеграција за преживеаните