Зошто сексуалното насилство е табу тема?

За МИА зборува Елена Димушевска на тема сексуално насилство.

Имено, за сексуалното насилство не се зборува, не се препознава од жртвите, и истото не се пријавува. Иституциите не смеат да бараат вина во жртвата на сексуално насилство, да ја осудуваат, да проценуваат како била облечена или што правела за да го предизвика насислтво. Сето ова создава недоверба кај жртвите и поради тоа тие не пријавуваат, не добиваат заштита.

Преземено од: МИА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Останати новости

Загрижувачки наоди на последниот Извештај на Европската комисија за Р. Северна Македонија (2023) во делот за фундаментални права

Извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија, објавен на 8-ми Ноември 2023г., содржи низа загрижувачки наоди во повеќето поглавја. Особено важни се наодите и