Обуки за давателки на услуги во советувалишни центри за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство

Националната мрежа против насилство во текот на 2020 и 2021 година отвори 2 советувалишни центри за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство: Женски центар за поддршка – Скопје и Женски центар за поддршка – Тетово. Преку локални активности за застапување, во 2022г. беа потпишани договори со локалните самоуправи за отворање на уште 2 советувалишта, во Битола и Кавадарци.

Со цел воспоставување на квалитетни услуги во советувалиштата, тимот на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство спроведува тековни обуки за давателки на услуги кои се или ќе бидат ангажирани во советувалишта во 7 градови низ државата. До сега се спроведени  4 од 5 предвидени обуки, од кои првата беше 3дневна, по која следуваа три 2дневни обуки.

На 18 и 19 Јуни 2022г. се одржа третата 2дневна обука на која учествуваа 14 давателки на услуги од Скопје, Тетово, Битола, Кавадарци, Велес, Радовиш и Куманово. На обуките се работи на усовршување на знаењата и вештините на давателките на услуги, пред сè за ефективна заштита на корисничките на центрите, како и ефикасна комуникација, работа во тим, соработка и упатување до релевантни институции, директна помош преку кризна интервенција, долгорочна поддршка и помош преку советување и психотерапија, обезбедување правна помош и поддршка како и насоки за целосно функционирање на советувалишните центри од аспект на раководење и обезбедување квалитетни услуги. На обуки учествуваат давателки на услуги кои се социјални работнички, правни советнички, психолози и психотерапевтки.

Оваа активност е дел од проектот „Советувалишни центри за жени и деца жртви ан РБН и СН“ подржан од Балканскиот Фонд за Демократија, проект на Германскиот Маршал фонд на Соединетите држави и Кралската амбасада на Норвешка во Белград.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Останати новости

Платформа за родова еднаквост: Правото на здравје значи и пристап до легален абортус – и не смее да трпи поради економската криза

Родово праведно општество во кое абортусот ќе биде безбеден, легален и пристапен за сите жени, без стигма и дискриминација – ова е барањето што денес,