Како жртвите на семејно насилство да добијат квалитетни услуги за бесплатна правна помош

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство во склоп на проектот „Застапување за унапредување на политиките/стратегиите за спречување на насилството врз жените“ работи на измените и дополнувањата на Законот за бесплатна правна помош. За таа цел формирана е работна група составена од 6 претставници на невладини организации, членки на мрежата, кои се правници и лица кои што подолг период работат на оваа проблематика.

Работната група во изминатите три месеци одржуваше редовни состаноци и како резултат на нив до Министерство за правда достави допис „Како жртвите на семејно насилство да добијат квалитетни услуги за бесплатна правна помош“. Овој допис содржи конкретни предлози за измена и дополнување на конкретни членови на Законот за бесплатна правна помош и истиот е доставен до г-ѓа Јулијана Георгиевска вработена во Министерството за правда. Извршната директорка на Националната Мрежа, заедно со уште две претставнички на работната група, остварија средба со г-ѓа Георгиевска на која што беа изестени дека сериозно е пристапено кон разгледувањето на предлозите од Националната Мрежа и дека истите се квалитетно и стручно направени.

Истовремено од страна на Министерството за правда една претставничка од Националната Мрежа е поканета да присуствува на состанок на работната група формирана во склоп на Министерството за правда на кој е планирано да се разгледуваат предлозите за измена и дополнување на Законот за бесплатна правна помош изработени од страна на работната група. Националната Мрежа против насилство врз жените и семејно насилство останува доследна на заложбите на жртвите на семејно насилство да им се обезбеди целосна, навремена и ефикасна заштита и искрено се надева дека голем дел од предложените измени и дополнувања ќе станат дел на Законот за бесплатна правна помош и ќе придонесат за квалитетот и функционалноста на истиот.

 

Агенда

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Останати новости

Загрижувачки наоди на последниот Извештај на Европската комисија за Р. Северна Македонија (2023) во делот за фундаментални права

Извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија, објавен на 8-ми Ноември 2023г., содржи низа загрижувачки наоди во повеќето поглавја. Особено важни се наодите и