Граѓанските организации го засилуваат ангажманот за елиминација на дискриминацијата врз жените

Во текот на 2023г. тимот на Националната мрежа подготви Извештај во сенка за Поглавјата 7 и 8 од Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените (CEDAW), со поддршка на Националниот Демократски Институт (НДИ). Во финализирањето на Извештајот во сенка учествуваа граѓанските организации кои дадоа свои согледување на состојбата со дискриминација врз жените во политика, како и насилство врз жени во политика.

На 15-ти Септември беше организирана работилница на која присуствуваа 15 претставнички на женските граѓански организации. Целта на работилницата беше презентација на клучните наоди од извештајот, кои беа дискутирани заедно со учесничките, а подоцна се предложија заеднички препораки кои треба да ги содржи извештајот како предлог решенија кон презентираните предизвици. Учесничките на работилницата дополнително дадоа и своја рефлексија од секојдневната работа со женските права и дискриминација врз жените.

Беа презентирани и наодите од електронскиот прашалник за „Перцепција на жените во политичкиот и јавниот живот“ кој опфати и прашања за насилство врз жените во политика.

Претставничките на граѓанските организации ја изразија својата загриженост за општата состојба со дискриминација на жените во политичкиот и јавниот живот, немање транспарентност на институциите на сите нивоа во однос на нивната работа, состав, родово разделени податоци како и ниската застапеност на жените на одлучувачки позиции во државата. Особено загрижува малиот број на министерки, градоначалнички и носителки на листи во локалните изборни циклуси. Сепак, она што е исклучително важно и е фокус на овој извештај, се фактите што жените политичарки трпат разни форми на насилство како говор на омраза, дигитално насилство, навреди, вознемирување, закани и уцени, но и физичко и сексуално насилство.

Извештајот во сенка може да се проследи на овој линк.

Оваа активност се спроведе во рамките на проектот „Подготовка на Извештај во сенка за спроведување на CEDAW во Република Северна Македонија“, поддржан од Националниот Демократски Институт (НДИ).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Останати новости

Конкурс за вработување – Финансиска координаторка во Извршната канцеларија на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство објавува конкурс за вработување на Финансиска координаторка во Извршната канцеларија на определено време во период од