22.06.2021: Конкурс за ангажирање на социјална работничка во Советувалишен центар за жени и деца жртви на родово базирано насилство

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, објавува Конкурс за ангажирање на Социјална работничка во Советувалиште за жени и деца жртви на насилство и семејно насилство – Скопје:

Кандидатките треба да ги исполнуваат следниве критериуми:

– универзитетска диплома од областа на социјална работа и социјална политика;

– најмалку 2 години работно искуство со жени и деца жртви на родово базирано насилство и семејно насилство;

– најмалку 3 години искуство во граѓански сектор;

– добро познавање на системот за социјална заштита;

– одлично познавање на македонски и англиски јазик;

– добро изградени организациски и комуникациски вештини;

– кандидатки кои се динамични и самоиницијативи;

–  работа со програми на Microsoft Office (word, excel, PowerPoint);

 Предност ќе имаат кандидатките кои:

– имаат практично искуство во работа со жени жртви на родово базирано насилство и семејно насилство (вклучително и деца);

Опис на ангажманот:

  • Прием и процена на жени и деца жртви на насилство и семејно насилство: процена на социјален ризик, безбедносен ризик, ризик од бездомништво; процена индивидуални потреби за психосоцијална, правна и финансиска помош и поддршка;
  • Раководење со случаи на жртви на насилство и семејно насилство: креирање индивидуален план за работа, креирање и водење досие за секој случај, следење на случајот;
  • Советување за остварување социјални права;
  • Информирање за можностите за вработување, насоки и поврзување со агенцијата за вработување и програмите за вработување и до-обучување, помош и поддршка со припрема на пропратни документи за вработување,.
  • Придружба со надлежни институции, граѓански организации и слично.

Ангажманот предвидува работно време 09.00-17.00 секој работен ден, со паричен надоместок од 30.750  денари во бруто износ.

Најдоцна до 16.30 часот  5 Јули 2021 година заинтересираните кандидатки треба да достават:

– скенирана копија од дипломата за завршено образование

– кратка биографија

– најмалку една препорака од претходните работни места

Кандидатките кои нема да ги достават бараните документи нема да бидат разгледувани.

Само кандидатки кои ќе влезат во потесниот избор ќе бидат повикани на разговор. Ве молиме наведете телефон за контакт и е-маил адреса.

Документите со назнака/предмет на пораката „Конкурс за Социјална работничка Скопје “ треба се испратат по електронски пат на следната е-маил адреса: konkurs@glasprotivnasilstvo.org.mk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Останати новости

Загрижувачки наоди на последниот Извештај на Европската комисија за Р. Северна Македонија (2023) во делот за фундаментални права

Извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија, објавен на 8-ми Ноември 2023г., содржи низа загрижувачки наоди во повеќето поглавја. Особено важни се наодите и