Колумни

„Заборавени“ форми на насилство врз жените и девојчињата – Присилна стерилизација и присилен абортус

Жените ширум светот се принудувани да подлегнат на процедура за перманентна и иреверзибилна стерилизација. Наспроти осудата на ваквиот чин, присилниот абортус и присилната стерилизацијата се

Прочитај повеќе

Стани член

Националната мрежа против насилство врз жената и семеното насилство е оворена за членство на сите