Сè што ТРЕБА да знаеме за Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство!

Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство, препознатлива како Истанбулска конвенција, има за цел да воспостави механизми за НУЛТА ТОЛЕРАНЦИЈА кон сите форми на насилство врз жените и домашното насилство.Земјите потписнички и земјите кои ја имаат ратификувано Конвенцијата се обврзани да ја градат Европа како сигурно и безбедно место за девојчињата и жените во сите сфери на општественото опкружување.

Документот во целост можете да го видите тука.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Останати новости